Menu

Beheer- & projectafdeling

Beheerafdeling

De beheerafdeling van Provide Managed Services (PMS) is ingericht volgens de ITIL servicemanagementprocessen en wordt elk jaar geaudit op de ISO-standaarden zoals gedefinieerd in ISO-27001 en ISO-9001. Hierdoor kan PMS operationeel excelleren, de beste kwaliteit leveren en een langetermijn strategisch partnership met klanten ontwikkelen.

PMS werkt volgens vastgelegde normen en KPI’s waardoor prioriteiten helder zijn en de snelheid en kwaliteit van geleverde diensten gegarandeerd zijn.

Projectafdeling

De projectafdeling van PMS past op pragmatische wijze PRINCE2-methodiek toe om transities en transformaties correct uit te voeren en eventuele risico’s daarbij te beheersen. Gedurende een transitie dient de continuïteit van ICT-systemen uiteraard te allen tijde gegarandeerd te zijn. Een transformatie wordt door PMS daarom projectmatig opgepakt met een duidelijke start- en einddatum en met helder omschreven mijlpalen en deliverables.

Door onze praktische aanpak en ruime praktijkervaring zorgen wij ervoor dat alle processen en ICT-systemen zodanig zijn ingericht dat een zorgeloze transfer van de dienstverlening naar PMS mogelijk is. Gecontracteerde diensten worden vormgegeven in een IT service catalogus en worden gepubliceerd in een self-service portal.

Werkwijze beheer- en projectafdeling

Het PMS-team dat betrokken is bij de transitie of transformatie van de huidige omgeving naar een nieuwe (verbeterde) omgeving bestaat uit de verantwoordelijke account manager, een projectmanager, een IT-architect en een of meerdere engineers. Dit team stelt samen en in overleg met de klant een Plan van Aanpak (PvA) op. Het PvA gebruikt de PRINCE2-methodiek als raamwerk.

Per projectfase worden heldere deliverables opgesteld waar de engineers vanuit hun specialisatie verantwoordelijkheid voor nemen. Gedurende het project zijn er meerdere overlegmomenten ten behoeve van projectmanagement, waarbij zaken als budget, tijd en bemensing worden bewaakt. Eventuele risico’s die PMS niet (volledig) kan beheersen worden in samenspraak met de opdrachtgever eventuele andere betrokken partijen transparant en beheersbaar gemaakt.

Contact

Maak kennis met onze werkwijze en download onze meest recente referentiecase, of neem nu contact op met Fons Janssen van het Managed Services team (ook bereikbaar via 030-6669600). In een persoonlijk gesprek laten wij u graag zien welke resultaten wij behalen en wat wij voor u kunnen betekenen.

Zoek jij een nieuwe uitdaging en wil je weten wat jouw carrièrekansen zijn binnen onze snelgroeiende internationale Managed Services organisatie? Reageer dan nu op een van onze vacatures of stuur je CV naar onze HR Manager (e-mailadres: recruitment@provide.nl).